CI

Capità de iot (C.I.)

Aquesta titulació suposa la continuació a l'aprenentatge iniciat amb el P.I. i és necessari haver obtingut prèviament aquest títol. Amb la titulació de Capità de iot es poden cobrir gairebé totes les necessitats per a la navegació d'altura.

El títol de C.I. capacita per al govern d'embarcacions d'esbarjo a motor o a vela per a la navegació sense límit, qualsevol que sigui la potència del motor i les característiques de l'embarcació. Les embarcacions amb eslora superior a 24 metres, s'ajustaran a les normes de seguretat específicament establertes per a les mateixes.

• Haver complert 18 anys
• Estar en possessió del títol de Patró de iot (P.I.)
• Aprovar l'examen teòric corresponent
• Acreditar la realització de pràctiques de Seguretat i Navegació (mínim 48 hores de les quals 12 hores seran nocturnes)
• Acreditar la realització de pràctiques de Radiocomunicacions (mínim 8 hores)
• Pràctiques de vela (optatives): si es pretén governar un veler, a més de l'anterior, han de realitzar-se un mínim de 16 hores de pràctiques. Poden convalidar-se les quals s'hagin realitzat per a l'obtenció del títol de P.E.E. o de P.I.

• 2 fotocòpies del DNI
• 2 fotocòpies del títol de P.I.  
Certificat mèdic oficial: expedit per un centre mèdic homologat (el mateixos on es realitzen els del permís de conduir)

El títol de Capità de iot (P.I.) no caduca però la targeta que ho acredita s'ha de renovar cada deu anys.

Si vols més informació sobre el preu i les dates del proper curs de Capità de iot, si us plau contacta amb nosaltres per email hola@escolanauticaandorra.com o per telèfon (+376) 837115