LN

Llicència de Navegació (L.N.)

La llicència de navegació s'obté sense necessitat d'examen, realitzant 2 hores de classe teòrica i 4 hores de pràctiques que s'han de fer navegant a bord d'una embarcació. Sense examen teòric ni pràctic! És la llicència que es conèix com "titulin".

Navegació diürna amb embarcacions d'esbarjo a motor i vela de fins a 6 metres d'eslora, sense límit de potència en els motors i amb un ràdio de navegació no superior a 2 milles en qualsevol adreça de port o platja accessible.

Aquesta llicència és la necessària per a governar motos nàutiques de classe C, és a dir, d'un màxim de 55 cv.

• Tenir 18 anys complerts o bé 16 anys amb consentiment patern
• Realitzar les pràctiques navegació a bord de 4 hores 
• Assistir a 2 hores de teoria en classe

En només 6 hores hauràs obtingut la teva titulació! Sense examen! 

• 1 fotocòpia DNI
Certificat mèdic oficial: expedit per un centre mèdic homologat (el mateixos on es realitzen els del permís de conduir)

La Llicència de Navegació no caduca i no s'ha de renovar.

Inclou les classes teòriques (2 hores) i les pràctiques de navegació (4 hores) i la gestió de la llicència.

P.N.B.: Patró de Navegació Bàsica (és superior)

P.E.E.: Patró d'Embarcacions d'Esbarjo (és superior)