PI

Patró de iot (P.I.)

Aquesta titulació suposa la continuació a l'aprenentatge iniciat amb el P.E.E. i és necessari haver obtingut prèviament aquest títol. Amb la titulació de Patró de iot es poden cobrir gairebé totes les necessitats per a la navegació d'altura.

El títol de Patró de iot (P.I.) capacita per a governar embarcacions d'esbarjo de fins a 24 metres d'eslora tant a motor com a vela*, per a la navegació en la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a aquesta traçada a 150 milles de distància; és a dir, pràcticament tot el Mediterrani.

* Si s'han realitzat les pràctiques d'habilitació a vela.

L'examen és tipus test, dura 2 hores i consta de 40 preguntes. Per a superar l'examen no es poden fallar més de 12 preguntes en total.

1. Mòdul genèric (45 minuts) 
• Seguretat en el mar: 10 preguntes (màxim 5 fallades)
• Meteorologia: 10 preguntes (màxim 5 fallades)

2. Mòdul Navegació (1 hora i 15 minuts)
• Navegació teoria: 10 preguntes (màxim 5 fallades)
• Navegació càlculs: 10 preguntes (màxim 3 fallades)

En cas de tenir assignatures aprovades anteriorment es mantindran durant 2 convocatòries, i només serà necessari examinar-se del mòdul suspès.

• Tenir 18 anys complerts.
• Tenir el títol de Patró d'Embarcacions d'Esbarjo (P.E.E.)
• Realitzar les pràctiques de Navegació de 48 hores, normalment rumb a les Balears.
• Aprovar l'examen teòric.

* Les persones interessades en la navegació a vela podran obtenir el títol per a embarcacions a motor i a vela realitzant 16 hores addicionals de pràctiques a vela.

• 1 fotocòpia DNI
Certificat mèdic oficial: expedit per un centre mèdic homologat (el mateixos on es realitzen els del permís de conduir)

El títol de Patró de iot (P.I.) no caduca però la targeta que ho acredita s'ha de renovar cada deu anys.

Inclou:
• material: llibre, compàs, transportador de rumbs, cartes, fotocòpies d'exàmens i test
• drets al primer examen
• totes les pràctiques obligatòries: seguretat i navegació
• totes les classes teòriques

* El preu de les pràctiques a vela optatives (16 hores) és de 220 euros.