PEE

Patró d'Embarcacions d'Esbarjo (P.E.E.)

És la titulació que gaudeix de major èxit entre els navegants. Pots accedir a aquest títol sense haver obtingut prèviament cap altra titulació.

El títol de P.E.E. capacita per a governar embarcacions d'esbarjo de fins a 15 metres d'eslora tant a motor com a vela*, per a la navegació en la zona compresa entre la costa i la línia paral•lela a traçada a 12 milles de distància, així com la navegació interinsular en els arxipèlags Balear i Canari.

* Si s'han realitzat les pràctiques d'habilitació a vela.

L'examen consta de 45 preguntes teòriques tipus test i dura 1 hora i 30 minuts.

Les fallades permeses per a superar l'examen són: 13 fallades en total, i no més de 5 fallades de les 10 preguntes de Reglament d’Abordatges, 2 de les 5 preguntes de Balisament i 2 dels 4 exercicis de Carta Nàutica.

• Tenir 18 anys complerts.
• 8 hores de pràctiques de ràdio en simuladors.
• Realitzar les pràctiques de Navegació a bord de 16 hores.
• Aprovar l'examen teòric.

* Les persones interessades en la navegació a vela podran obtenir el títol per a embarcacions a motor i a vela realitzant 16 hores addicionals de pràctiques a vela.

• 1 fotocòpia DNI
Certificat mèdic oficial: expedit per un centre mèdic homologat (el mateixos on es realitzen els del permís de conduir)

El títol de Patró d'Embarcacions d'Esbarjo (P.E.E.) no caduca però la targeta que ho acredita s'ha de renovar cada deu anys.

Inclou:
• material: llibre, compàs, transportador de rumbs, cartes, fotocòpies d'exàmens i test
• drets al primer examen
• totes les pràctiques obligatòries: radiocomunicacions, seguretat i navegació
• totes les classes teòriques

* El preu de les pràctiques a vela optatives (16 hores) és de 220 euros.

Les persones que ja disposin del títol P.E.E., podran optar a l'habilitació per navegar de la península a Balears i ampliar l'eslora màxima de les embarcacions que poden governar fins a 24 metres. Per a això, només han de realitzar una sortida pràctica de 24 hores de navegació contínua.
Aquestes pràctiques s'organitzaran en divendres o dissabte:
• En divendres, salpant de Sitges a les 22hores rumb a Cambrils o Torredembarra, on menjarem per a salpar després i tornar a Sitges a les 22 hores del dissabte.
• En dissabte, salpant de Sitges a les 10 hores rumb Cambrils o Torredembarra, on soparem per a salpar després i tornar a Sitges a les 10 hores del diumenge.